_
Border
Ga naar bakkerij software Ga naar bakkerij software
Ga naar bakkerij software
Ga naar bakkerij software
Ga naar bakkerij software
Info Prijzen Download Help Contact 🌐  nl
Bakkerijsoftware op school
Onze software is geschikt voor gebruik binnen de schoolomgeving.

De software van BakkersSoftware.com is geschikt gemaakt om ook binnen de schoolomgeving gebruikt te kunnen worden.

Er zijn drie verschillende schoolmodes. Deze kunnen in het bestand Options.XXX ingesteld worden (b.v. "School Mode#=#1"). Verder kan in dit bestand ook de locatie van de folder van de leerling worden ingesteld (b.v. "School Student Folder#=#h:\BakkersSoftware"). Als de software wordt opgestart met een snelkoppeling zonder een parameter dan gebruikt het de Options.XXX die in dezelfde map zit als de software zelf. Maar als er een folder als parameter wordt meegegeven (b.v. de snelkoppeling "C:\BakkersSoftware.com.nlNL\Etiket.exe Y:\BakkersSoftware\BakkerMode") dan wordt de Options.XXX die in die map staat gebruikt. We lopen alle drie de modes even bij langs.

Mode 0 ("School Mode#=#0") is de standaard mode. Alle bakkerbedrijven gebruiken deze mode. Hier is niets afgeschermd en is alles mogelijk. Bij de bakkerbedrijven zal men meestal een snelkoppeling gebruiken zonder parameter (b.v. "C:\BakkersSoftware.com.nlNL\Etiket.exe"). Maar als leraren deze mode ook willen gebruiken is het verstandig om een aparte Options.XXX met ("School Mode#=#0") in een aparte map te zetten waar de leerlingen niet bij kunnen en niet kunnen inzien. Omdat in deze mode de gebruikersnamen (b.v. voor SpecsPlaza) gewoon leesbaar zijn is het aan te bevelen om niet in deze mode op te starten als er leerlingen meekijken. Gebruikers die in deze mode opstarten moeten schrijfrecht hebben voor de map waarin de software staat en ze moeten ook verbonden zijn met het internet.

Installatieinstructie mode 0 voor bakkersbedrijven: geen aanpassingen nodig.

Installatieinstructie mode 0 voor scholen: Options.XXX in een aparte map waar de leerlingen niet bij kunnen en een snelkoppeling waar de locatie van deze map wordt meegegeven (b.v. "C:\BakkersSoftware.com.nlNL\Etiket.exe Y:\BakkersSoftware\BakkerMode").

Mode 1 ("School Mode#=#1") is de mode voor de leerling. De leerling mag geen schrijfrecht hebben voor de map waarin de software ge´nstalleerd staat. Voor de leerling is de snelkoppeling altijd zonder parameter (b.v. "C:\BakkersSoftware.com.nlNL\Etiket.exe"). Alle bestanden die door de leerling aangepast kunnen worden staan in de map die in Options.XXX ingegeven staat (b.v. "School Student Folder#=#h:\BakkersSoftware"). De Options.XXX voor de leerling staat altijd in dezelfde map als waarin ook de software ge´nstalleerd staat. In leerling mode hoeft de software niet verbonden te zijn met het internet. Instellingen binnen de software die in Options.XXX worden kunnen niet door de leerling aangepast worden. Als de leerling de software opstart terwijl de map van de leerling niet bestaat, zal deze automatisch aangemaakt en gevuld worden. Door het simpelweg verwijderen van deze map kan de software dus ook eenvoudig verschoond worden.

Installatieinstructie mode 1: Maak een map voor de leerling aan waar deze lees en schrijfrecht heeft. Geef de leerling een snelkoppeling zonder parameters (b.v. "C:\BakkersSoftware.com.nlNL\Etiket.exe"). De leerling mag geen schrijfrecht hebben voor de map waarin de software staat, maar wel leesrecht.

Mode 2 ("School Mode#=#2") is de mode voor de leraar. Deze is vrijwel gelijk aan mode 0 met een paar uitzonderingen. Zo zijn de gebruikersnamen onleesbaar gemaakt, maar het belangrijkste verschil is wel dat bij het afsluiten dat een extra kopie van het bestand Options.XXX (van de leraar) op in dezelfde map wordt geplaatst als die waarin de software staat. Deze overschrijft dus die van de leerling. Deze kopie is dan ook niet exact gelijk, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn verwijdert, en de instelling van de schoolmode is in deze aangepast van 2 naar 1. Op deze manier kan de leraar dus instellingen in de software aanpassen die vervolgens ook bij de leerling zichtbaar worden. De scherminstellingen kunnen bijvoorbeeld in de software worden aangepast en deze worden onderwater in Options.XXX worden opgeslagen. De Options.XXX voor de leraar ("School Mode#=#2") moet altijd in een aparte map staan waar de leerlingen niet bij kunnen en die ze tevens ook niet kunnen inzien. De snelkoppeling zal er dus altijd een parameter hebben (b.v. "C:\BakkersSoftware.com.nlNL\Etiket.exe Y:\BakkersSoftware\LeraarMode").

Installatieinstructie mode 2: Kopieer het bestand "Options.XXX" naar een aparte map waar de leerling niet bij kan. Open dit bestand vervolgens in Windows kladblok. Hier staan heel veel instellingen in. Het formaat binnen Options.XXX is "[de naam van de instelling]#=#[de waarde die u het wil meegeven]". Voeg in Options.XXX een regel toe met "School Student Folder#=#" en zet hier vervolgens de locatie van de leerlingmap achter (b.v. "School Student Folder#=#h:\BakkersSoftware"). Maak vervolgens nog een regel aan en zet hier "School Mode#=#2". Bewaar nu de Options.XXX en sluit deze af. Maak een snelkoppeling aan voor de leraar waarvan de parameter verwijst naar de map waarin deze Options.XXX staat (b.v. "C:\BakkersSoftware.com.nlNL\Etiket.exe Y:\BakkersSoftware\LeraarMode" als de map Y:\BakkersSoftware\LeraarMode is).

Zorg er verder voor dat (in modes 0 en 2) de software zichzelf kan updaten en dat anti-virus programmas geen roet in het eten gaan gooien. Verwijder het bestand 'Update.XXX' en start op als leraar (op "OK", "OK", "Negeren" drukken) om te testen of dat goed gaat. Verder zit er onder de "Help" op de menu pagina de optie "Informatie". Hier kunt u controleren wat de schoolinstellingen zijn waarmee de software is opgestart.

_